Catre Tur Virtual
Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase sau surprinzătoare sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totodată că aici avem ce povesti şi copiilor. Muncind împreună mai mult de jumătate din zi, din când în când între noi se coagulează relaţii apropiate, asemănătoare relaţiilor de familie. Nu ştiţi dacă să ne credeţi? Exagerăm poate? Veniţi acasă la Muzeul Ţăranului şi verificaţi...

Patrimoniul imaterial, noi mize, noi perspective
Rolul muzeelor în cercetarea şi salvgardarea patrimoniului imaterial
- atelier de lucru, 19 martie 2012 -


INVITAT:
Dr. Laurier TURGEON, profesor de istorie şi etnologie la Universitatea Laval din Quebec

Avem bucuria de a vă invita să participaţi la atelierul Patrimoniul imaterial, noi mize, noi perspective. Rolul muzeelor în cercetarea şi salvgardarea patrimoniului imaterial, care se va desfăşura pe data de 19 martie 2012 la Muzeul Naţional al Ţăranului Român (bibliotecă, etaj 2) între orele 10.00 – 17.00.

Peste tot în lume se înregistrează la ora actuală un interes crescând pentru patrimoniul cultural imaterial. Convenţia UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial se bucură de un real succes, fiind ratificată de peste 120 de state, printre care şi România. În acest context, mai multe instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale preocupate, până acum, în principal, de patrimoniul material, şi-au exprimat din ce în ce mai mult interesul pentru patrimoniul imaterial. ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor) a consacrat cea de-a 16 Adunare generală de la Quebec, din 2008, raportului dintre patrimoniul material şi patrimoniul imaterial. Prin declaraţia din 2008, ICOMOS s-a angajat să evalueze mai atent componenetele imateriale ale patrimoniului, acordând un rol preponderent comunităţilor locale în gestionarea şi conservarea siturilor.
În aceeaşi direcţie, ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor) a consacrat cea de-a 20-a Conferinţă generală de la Seul, din 2004, relaţiei dintre patrimoniul cultural imaterial şi muzee. Lucrările Conferinţei au scos în evidenţă faptul că opoziţia dintre mediul social în perpetuă devenire, terenul predilect al antropologilor, şi mediul închis al obiectelor conservate în muzeu, spaţiu rezervat specialiştilor culturii materiale, este o opoziţie artificială, care trebuie în mod obligatoriu depăşită.
În acelaşi spirit, deschiderea Muzeului Quai Branly, în 2006, a stârnit vii dezbateri. Cele două critici majore care au fost aduse noului muzeu au fost, pe de-o parte, cultul exagerat acordat obiectului în trei dimesiuni, în detrimentul tuturor celorlalte expresii culturale, pe de-altă parte, absenţa din muzeu a comunităţilor creatoare a bunurilor expuse.
Acestea sunt doar câteva exemple care demonstrează interesul crescând pentru cercetarea şi protejarea patrimoniului imaterial, muzeele fiind incluse în acest amplu proces de salvare a patrimoniului.

Încă de la redeschiderea sa, în 1990, Muzeul Ţăranului Român a accordat un rol important cercetării şi protejării culturii materiale, dar şi a memoriei vii, a locurilor şi a obiectelor. De curând, Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi-a propus realizarea unui amplu proiect de inventariere a resurselor etnologice a patrimoniului imaterial din România, la care să fie antrenate mai multe instituţii partenere din ţară şi din străinătate.
În condiţiile trasformărilor profunde ale societăţii actuale, a unei mobilităţi fără precedent a populaţiei, salvarea şi promovarea patrimoniul imaterial se impune ca o activitate de maximă stringenţă. Este tocmai ceea ce, prin această iniţiativă, încercăm să realizăm, mai precis: salvarea patrimoniului ţărănesc imaterial (în bună parte şi atât cât se mai poate) prin crearea unei platforme on-line, care să comunice unui public larg conținutul tradițiilor, practicilor, cutumelor, istoriilor locale și tehnicilor care compun substanţa acestui tip de patrimoniu. Pentru realizarea acestui amplu proiect de inventariere, Muzeul va coopera cu Catedra de cercetare a patrimoniului etnologic canadian de la Universitatea Laval, condusă de profesorul Laurier Turgeon. Catedra universităţii canadiene deţine deja o bogată experienţă în activitatea de inventariere a patrimoniului imaterial, recunoscută internaţional, inclusiv de către UNESCO.
Un prim pas în demararea acestui proiect este organizarea atelierului de lucru la care sunteţi invitaţi, intitulat Patrimoniul imaterial, noi mize, noi perspective. Rolul muzeelor în cercetarea şi salvgardarea patrimoniului imaterial.
Scopul acestui atelier este de a contribui la o mai bună cunoaştere şi promovare a patrimoniului imaterial, precum şi de a facilita contacte noi între specialiştii diverselor domenii preocupaţi de cercetarea şi protejarea patrimoniului.
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea la atelier până în ziua de 12 martie 2012, la adresa raluca.minoiu@muzeultaranuluiroman.ro


Programul atelierului
Patrimoniul imaterial, noi mize, noi perspective.
Rolul muzeelor în cercetarea şi salvgardarea patrimoniului imaterialPartea I
19 martie, 09.30 - 10.00 Sosirea participanţilor
10.00 – 11.30
- Experienţe internaţionale privind cercetarea şi protejarea patrimoniului imaterial: Dr. Laurier TURGEON, profesor de istorie şi etnologie la Universitatea Laval din Quebec, titularul Catedrei de Cercetare a patrimoniului etnologic canadian, directorul Institutului de Patrimoniu din Quebec – Le patrimoine culturel immatériel et les nouvelles technologies Web ;
- Dr.Virgil Ştefan Niţulescu, directorul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de pe lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
- Dr.Mihai Gheorghiu, dir. general adjunct al MNŢR, Dr.Maria Mateoniu, cercetător, MŢR – prezentarea proiectului Inventar al resurselor etnologice ale patrimoniului imaterial din România.

Pauza de cafea 11.30 – 11.45

Partea a II-a : Discuţii/Dezbateri
11.45 – 14.00
- Tema 1. Raportul dintre material şi imaterial. Spre un patrimoniu integral?
- Tema 2. Rolul muzeelor ca locuri de memorie mediatoare între material şi imaterial

Pauză de masă 14.00 – 15.00

Partea a III-a
15.00 – 17.00
- Tema 3. Strategii, tehnici şi metode de protejare, cercetare şi inventariere a patrimoniului imaterial
- Tema 4. Experienţe muzeale în promovarea patrimoniului imaterial. Proiectele Muzeului Naţional al Ţăranului Român.

Discuţiile se vor desfăşura în limba română şi franceză, cu traducere simultană.

 
înapoi la pagina principală
 
inchis