Catre Tur Virtual
Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase sau surprinzătoare sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totodată că aici avem ce povesti şi copiilor. Muncind împreună mai mult de jumătate din zi, din când în când între noi se coagulează relaţii apropiate, asemănătoare relaţiilor de familie. Nu ştiţi dacă să ne credeţi? Exagerăm poate? Veniţi acasă la Muzeul Ţăranului şi verificaţi...

Viaţa unui sat elveţian la 1896
Expoziţie de fotografie

10 martie – 3 aprilie 2011, sala Irina Nicolau


Ambasada Elveţiei în România şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român vă invită joi, 10 martie 2011, de la ora 18:00, la vernisajul expoziţiei de fotografie Viaţa unui sat elveţian la 1896, care va avea loc în sala Irina Nicolau.

Expoziţia Viaţa unui sat elveţian la 1896 aduce în atenţia publicului, prin intermediul fotografiilor, aspecte de viaţă cotidiană din Elveţia rurală de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În cadrul expoziţiei vom reuni imagini reprezentând aşezări tradiţionale din cantoanele elveţiene între care se disting interioarele locuinţelor din Montbovon, Stanz precum şi ecourile Renaşterii târzii ale Casei Chalamala.

Acestora li se alătură imagini ale aşezărilor temporare din zona alpină, ale bisericilor săteşti dar şi ale fermelor de prelucrare a laptelui, ocupaţie omniprezentă în satele elveţiene. Fotografiile ilustrează activităţile diverse din mediul rural, reprezentând industriile casnice elveţiene – ţesutul în Valais, prelucrarea firelor de borangic în Gersau, olăritul în centrul Heimberg. Atmosfera este completată de locuitori ai satelor îmbrăcaţi în costume de lucru sau de sărbătoare, remarcabile prin eleganţă, precum cele din St. Gallois sau Lucerna.

Expoziţia, cuprinzând şaizeci de imagini sepia - 45/30 – puse la dispoziţia muzeului de cercetătorul etnolog Radu Octavian Maier, marchează colaborarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român cu instituţii reprezentative din Elveţia şi este premergătoare proiectelor comune ce se vor materializa în acest an prin deschiderea la Bucureşti, în luna septembrie, a expoziţiei L’air du temps în colaborare cu Muzeul de Etnografie din Geneva.

Expoziţia va putea fi vizitată la sala Irina Nicolau, până pe 3 aprilie, de marţi până duminică, între orele 10:00 şi 18:00. Luni este închis.

Intrarea este liberă.

*

L'Ambassade de Suisse en Roumanie et le Musée du Paysan Roumain vous invitent jeudi, le 10 mars 2011, à partir de 18 h, au vernissage de l’exposition de photographie La vie dans un village suisse en 1896, qui aura lieu dans la salle Irina Nicolau.

L’exposition La vie dans un village suisse en 1896 présente, à travers des photos, des aspects de la vie quotidienne de la Suisse rurale à la fin du XIXe siècle.

L’exposition réunit des images représentant des villages traditionnels des cantons suisses. Le public pourra admirer les intérieurs des maisons de Montbovan, Stanz ainsi que les échos architecturaux de la Renaissance tardive qui caractérisent la Maison Chalamala.
Aux images des maisons s’ajoutent les représentations des mazots, des églises villageoises ainsi que des fermes laitières, omniprésentes dans la vie rurale suisse.
Les photos témoignent de la diversité des activités artisanales domestiques du village suisse comme le tissage en Valais, la filature de la soie en Gersau, la poterie de Heimberg. L’ambiance rurale se dévoile dans les images illustrant des villageois en tenue de travail, mais également en ces habits de fête remarquables par leur élégance tels que ceux de St. Gallois ou Lucerna.
L’exposition est composée de soixante photos en sépia – 45 sur 30 – mises à la disposition du musée par l’amabilité de l’éthnologue Radu-Octavian Maier. Elle ouvre la série des événements organisés par le Musée National du Paysan Roumain en partenariat avec les institutions représentatives de la Suisse et entame les projets communs mis en place cette année à Bucarest dont l’exposition L’air du temps qui sera préparée pour le mois de septembre, en collaboration avec le Musée d’Ethnographie de Genève.

L'exposition est ouverte tous les jours sauf lundi, de 10 h à 18 h, jusqu'au 3 avril, salle Irina Nicolau.

L’entrée est libre.

 


înapoi la pagina principală
 
inchis