MANAGER 
dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

a) preșdinte - managerul;
b) membri - directorul general adjunct, directorii, șefii secțiilor, șeful serviciului administrativ, consilierul juridic, reprezentantul sindicatului/salariațiilor și reprezentantul Ministerul Culturii și Identității Naționale
c) secretar - prin rotație, unul dintre membrii Consiliului de Administrație, numit de către președintele acestuia.


Biroul Resurse Umane - Juridic
Corina Marin - șef birou

Compartimentul Secretariat - Arhivă

Compartimentul Protecţia Muncii

Compartimentul Audit Public Intern
Marieta Ceauşu

Compartimentul Cinema Muzeul Țăranului

Biroul Marketing - Relaţii Publice
Iuliana Bălan - șef birou

Biroul Achiziții
Cosmin Vasile - șef birou

Secţia Studii Etnologice
dr. Anamaria Iuga - şef secţie

Compartimentul Etnologie

Compartimentul de Etnomuzicologie

Compartimentul Antropologie Vizuală

Secţia de Documentare şi Valorificare
dr. Carmen Mihalache - şef secţie

Biroul Arhivă Etnologică şi Bibliotecă
Iris Șerban - șef birou

Biroul Patrimoniul Recent
Magdalena Andreescu - şef birou

Compartimentul Editura Martor

Secţia Patrimoniu şi Evidenţă Științifică
dr. Ion Blăjan - şef secţie

Compartimentul Muzeografie

Compartimentul Trezorieri

Secția Conservare și Restaurare
dr. Petronela Fotea - șef secție

Biroul Conservare
Venus Mateescu - şef birou

Biroul Restaurare
Florin Niţu - şef birou

Secţia Educaţie Muzeală
Liliana Passima

Compartimentul Organizare Târguri şi Expoziţii

Biroul Creativitate
Raluca Magda Oprea Minoiu - șef birou


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Gheorghiu

Compartimentul Proiecte Culturale

Compartimentul Librărie

Compartimentul Galeria de Artă Țărănească

Compartimentul Ghidaj


DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Adrian Petrechescu - director administrativ

Serviciul Administrativ
Claudiu Rădiu - Șef Serviciu

Compartimentul Supraveghere

Compartimentul Curățenie

Compartimentul P.S.I.

Biroul Tehnic şi IT
Nicolae Bizdună - șef birou


DIRECŢIA ECONOMICĂ
Daniela Mihaly - director economicORGANIGRAMA MNȚR
descarcă document