Catre Tur Virtual
Conţinutul integral al tuturor numerelor MARTOR, apărute din 1996 până în prezent, poate fi consultat gratuit la adresa martor.muzeultaranuluiroman.ro

Când am intitulat această revistă MARTOR, nu am avut prostul gust sau intenţia de a viza semnificaţia greacă a termenului [...]. Problema „martorului” şi a „mărturiei” se pune în sens ambivalent – în strânsă legătură cu problematica dezvoltată de Muzeul Ţăranului. Horia Bernea vorbeşte despre o muzeografie mărturisitoare, în timp ce Gérard Althabe constată refuzul de a muzeifica obiectul în calitate de purtător de cuvânt al universului rural tradiţional. [...] „Străin din interior, implicat şi ne-implicat în realitatea pe care o studiază” (Daniel Fabre), intelectualul nu este oare, prin forţa lucrurilor, un martor care – vindecat de iluzia perfectei obiectivităţi – participă la configurarea unei mentalităţi în acelaşi timp în care o observă şi o gândeşte?. Dincolo de observaţia participativă, nu este el modelat prin chiar efortul hermeneutic, la fel cum este determinat parţial de momentul şi contextul în care acţionează? A asuma această dublă condiţie, de observator şi participant la realitatea românească actuală, pare să dea în cazul nostru, un sens mai adecvat termenilor care ne preocupă. [...] Nu gândim această revistă ca fiind un proiect definitiv formulat.

Ne propunem mai degrabă să înregistrăm eforturile şi traseul unor cercetări muzeale şi antropologice propuse de muzeu.

Şi să „măturisim". 

Martor Nr. 1
Martor Nr. 1

L’ étranger autochtone


Sumar / Sommaire / Table of contents

Daniel Fabre
La place de l’Ermite. Histoire et anthropologie
Teodor Baconsky
Deux figures de l’altérité dans les Métamorphoses d’Apulée et la Vita de Saint Syméon Salos
Tatiana Segal
La condition du Sage dans la Chine pré-impériale
Luminiţa Munteanu
La typologie du saint populaire au début du Soufisme anatolien (XIIIe – XVe siècles)
Anna Iuso
Donato Manduzio, prophète dans sa terre
Costion Nicolescu
Le saint: un étranger partout et toujours chez soi
Şerban Anghelescu
La théologie du brigand repenti
André Godin
Etrangers communicants, communicateurs étranges: ermites et reclus en Occident
Ioan Pânzaru
Ex eremita episcopus : L’Ermite dans la Patrologie latine au premier Moyen Age
Gabriel Hanganu
Métamorphoses d’un ermitage, regard de l’ermite
Rodica Pop
Le chamane – un noeud de paradoxes

Daniel Fabre
Conclusions
Speranţa Rădulescu
Gypsy Music versus the Music of Others
Dominique Belkis
Comment peut-on être megléno-roumain? La construction historique d’une identité ethnique

 
înapoi la pagina principală
 
inchis