Catre Tur Virtual
Conţinutul integral al tuturor numerelor MARTOR, apărute din 1996 până în prezent, poate fi consultat gratuit la adresa martor.muzeultaranuluiroman.ro

Când am intitulat această revistă MARTOR, nu am avut prostul gust sau intenţia de a viza semnificaţia greacă a termenului [...]. Problema „martorului” şi a „mărturiei” se pune în sens ambivalent – în strânsă legătură cu problematica dezvoltată de Muzeul Ţăranului. Horia Bernea vorbeşte despre o muzeografie mărturisitoare, în timp ce Gérard Althabe constată refuzul de a muzeifica obiectul în calitate de purtător de cuvânt al universului rural tradiţional. [...] „Străin din interior, implicat şi ne-implicat în realitatea pe care o studiază” (Daniel Fabre), intelectualul nu este oare, prin forţa lucrurilor, un martor care – vindecat de iluzia perfectei obiectivităţi – participă la configurarea unei mentalităţi în acelaşi timp în care o observă şi o gândeşte?. Dincolo de observaţia participativă, nu este el modelat prin chiar efortul hermeneutic, la fel cum este determinat parţial de momentul şi contextul în care acţionează? A asuma această dublă condiţie, de observator şi participant la realitatea românească actuală, pare să dea în cazul nostru, un sens mai adecvat termenilor care ne preocupă. [...] Nu gândim această revistă ca fiind un proiect definitiv formulat.

Ne propunem mai degrabă să înregistrăm eforturile şi traseul unor cercetări muzeale şi antropologice propuse de muzeu.

Şi să „măturisim". 

Martor Nr. 3
Martor Nr. 3

The Sociological School of Bucharest after fifty years / L’école sociologique de Bucarest après cinquante ans


Sumar / Sommaire / Table of contents

Zoltán Rostás
The Gusti Empire. Facts and Hypoteses
Vintilă Mihăilescu
An Empiricist Theory of Tradition: H. H. Stahl
Paul H. Stahl
L’école sociologique de Bucharest. Les survivances
Paul Nixon
Revisiting the Inter-War Romanian Social Science of Dimitrie Gusti
Paul Nixon
After Gusti – and after Communism: What Kind of Anthropology?
Ernö Gall
Hungarian Sociologists from Romania and the School of Bucharest (An interview by Corina Iosif)
Ioana Popescu
The Documentary Photograph. Questions with and without an Answer
Speranţa Rădulescu
Constantin Brăiloiu et l’ethnomusicologie d’aujourd’hui
Speranţa Rădulescu
Le “fonds C. Brăiloiu” dans le patrimoine de la bibliothèque du Musée de l’Homme
Anca Manolescu
Un éloignement bénéfique par rapport à la tradition. (En marge de Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român / Espace, temps et causalité chez les Roumains)
Gabriel Hanganu
Drăguş, or the Disguised Godparents
Zoltán Rostás
An Experiment of Oral History (1985 – 1987): Interviews with Members of the Sociological School
Irina Nicolau
Mémoire orale et écriture domestique: Anula – Narration autobiographique
Anton Golopenţia
Rapport concernant l’exposition Deutschland et propositions avancées au sujet du stand roumain à l’exposition universelle de 1937 (avec une introduction de Sanda Golopenţia-Eretescu)
Horia Bernea et Irina Nicolau
L’installation. Exposer des objets au Musée du Paysan Roumain
Mirela Ivanciu
Brief Guide for Museum-Lovers. Notes on the Status of the Museum and its Exhibiting Practice
Adina Brădeanu
Fieldwork in the Museum. Brief Encounters for a Film-in-Progress


Preț: 18 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis