Catre Tur Virtual
Conţinutul integral al tuturor numerelor MARTOR, apărute din 1996 până în prezent, poate fi consultat gratuit la adresa martor.muzeultaranuluiroman.ro

Când am intitulat această revistă MARTOR, nu am avut prostul gust sau intenţia de a viza semnificaţia greacă a termenului [...]. Problema „martorului” şi a „mărturiei” se pune în sens ambivalent – în strânsă legătură cu problematica dezvoltată de Muzeul Ţăranului. Horia Bernea vorbeşte despre o muzeografie mărturisitoare, în timp ce Gérard Althabe constată refuzul de a muzeifica obiectul în calitate de purtător de cuvânt al universului rural tradiţional. [...] „Străin din interior, implicat şi ne-implicat în realitatea pe care o studiază” (Daniel Fabre), intelectualul nu este oare, prin forţa lucrurilor, un martor care – vindecat de iluzia perfectei obiectivităţi – participă la configurarea unei mentalităţi în acelaşi timp în care o observă şi o gândeşte?. Dincolo de observaţia participativă, nu este el modelat prin chiar efortul hermeneutic, la fel cum este determinat parţial de momentul şi contextul în care acţionează? A asuma această dublă condiţie, de observator şi participant la realitatea românească actuală, pare să dea în cazul nostru, un sens mai adecvat termenilor care ne preocupă. [...] Nu gândim această revistă ca fiind un proiect definitiv formulat.

Ne propunem mai degrabă să înregistrăm eforturile şi traseul unor cercetări muzeale şi antropologice propuse de muzeu.

Şi să „măturisim". 

Martor Nr. 18
Martor Nr. 18

Volumul cu numărul 18 al revistei Martor își propune o grupare de articole științifice și material vizual în jurul tematicii COPILĂRIEI. Titlul volumului este REMEMBERING CHILDHOOD atrâgând atenția, pe de o parte, asupra rolului major pe care rememorarea propriei copilării îl are pentru definirea noastră ca adulți și, pe de altă parte, asupra necesității reconsiderării copilăriei ca subiect de studiu. Probabil că etnologii sunt printre primii care au așezat copilăria printre obiectele lor de studiu; între timp există o antropologie a copilăriei, o istorie a copilăriei și, mai nou, o muzeologie a copilăriei. Muzeul Național al Țăranului Român a derulat, în ultimii doi ani, un proiect internațional vizând cercetarea și realizarea unui MUZEU VIRTUAL AL COPILĂRIEI (http://childhoodmuseum360.ro). O parte din materialul obținut prin cercetare sau creat pentru expoziții a fost valorificat în acest volum, împărțit în câteva secțiuni în cadrul cărora dialogul dintre articole este crucial.

Martor 18/ 2013
REMEMBERING CHILDHOOD

Toate articolele pot fi consultate şi descărcate gratuit pe site-ul oficial MARTOR: http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/revista-martor-nr-18-din-2013/

Ioana POPESCU, Simina BĂDICĂ
Two Introductions

(Auto)ethnographies of Contemporary Childhood

Mihaela PRECUP
Children, Heroes, and Foes in a Communist Family Album

Iuliana DUMITRU
Childhood in 2 Mai. An Insider’s Perspective

Anamaria IUGA
Children’s Part in Performing Customs

Cristina BEZZI
Romanian “Left Behind” Children? Experiences of Transnational Childhood and Families in Europe

Visual Traces and Orad Histories
Melinda BLOS-JÁNI
Men with the Movie Camera between 1945 and 1989. Domesticating Moving Image Technology under Communism

Dana MIHĂILESCU
Children’s Erratic Memories of the Holocaust: On Cross-Cutting Exchanges in Exhibitions and Visual Projects about Child Survivors and Children of Survivors

Simona ADAM
Growing Up in Banat Region. Childhood Memories in Life-Stories

Nadezhda VELINOVA GALABOVA
The Image of the Teacher in the Reminiscences of Sofia English Language School’s Alumni from the 1970s

MUSEOLOGY OF CHILDHOOD

Lila PASSIMA
Childhood - The World Seen Through Binoculars

Rodica MARINESCU
The Childhood Museum – Guestbook

Georgeta ROȘU
Clay toys in the Collection of the Romanian National Peasant Museum

Bogdan IANCU
The Károly Kós Experiment: Participatory Museography, Material Culture and Childhood

Reviews
Sanda GOLOPENŢIA (ed.), Școala sociologică de la București [The Bucharest Sociological School], special issue of the journal Secolul 21 (review by Stelu ȘERBAN)

Smaranda VULTUR, Francezi în Banat, bănăţeni în Franţa. Memorie şi identitate [The French in Banat. People of Banat in France. Memory and Identity] (review by Ana PASCU)

History and Anthropology. Special Issue: Politics and Performance in South-Eastern Europe 1/2013(review by Stelu ȘERBAN)


  Preț: 52 lei.
înapoi la pagina principală
 
inchis